Twittastic – công cụ của các fan Twitter

Twittastic là chương trình dành cho fan Twitter dựa trên nền tảng .NET Framework với giao diện sáng sủa, nhẹ nhàng và load nhanh. Twittastic cung cấp những tính năng tuyệt vời cho bạn khi viết tốc kí blog trên Twitter, quản lí profile, chụp ảnh và chia sẻ với những người bạn trên Twitter, bên cạnh đó là chức năng upload ảnh vào Twitpic đơn giản chỉ bằng thao tác kéo thả.

twittastic
Những tính năng chính của Twittastic:

1. Gởi mọi định dạng file
2. Chia sẻ ảnh chụp
3. Chia sẻ và upload ảnh trực tiếp lên twitpic
4. Upload ảnh chụp từ webcam lên twitter
5. Tạo Flip Text bằng cách di chuyển text lên xuống.

Yêu cầu hệ thống: Máy tính của bạn phải cài .Net Framework 3.5 (download)
Twittastic đang ở trong giai đoạn beta, có thể bạn sẽ gặp vài lỗi nhỏ khi sử dụng Twittastic.

Download .Net Framework 3.5
Download Twittastic


So, what do you think ?