Bản cập nhật KB961367 fix lỗi khi play file MP3 trong Windows 7 build 7000

Trước khi bản Windows 7 beta đầu tiên được public lên trang chủ của mình, Microsoft đã đưa ra một bản cập nhật nhằm fix lỗi gặp phải khi mở một số file MP3 với Windows Media Player 12.
Bản cập nhật này mang mã số KB961367. Để có thể bảo vệ các file của mình, Microsoft khuyên các bạn nên làm theo những bước sau:

  • Trước khi cài đặt, back up tất cả các file MP3.
  • Sau khi cài đặt, cài đặt ngay bản cập nhật này.


Điều này có thể là không cần thiết nhưng nếu bạn nào lo lắng với những dữ liệu quan trọng của mình thì nên làm theo. Vì Microsoft tuyên bố không chịu trách nhiệm với những thiệt hại mà người dùng gặp phải khi dùng các bản beta của họ.

Direct Download Links from Microsoft Download Center:
x86 (32-bit): Windows6.1-KB961367-x86.msu
x64 (x64-bit): Windows6.1-KB961367-x64.msu


So, what do you think ?