Web Page Monitor – Theo dõi tình hình uptime của một Website

Web Page Monitor là phần mềm miễn phí giúp bạn quản lí uptimes của một website mà bạn muốn theo dõi.

web_page_monitor

Giao diện của Web Page Monitor khà là đơn giản và dễ sử dụng. Cho phép bạn theo dõi thời gian uptime của một website được thiết lập thời gian check liên tục từ 1 phút 1 lần đến 1 ngày.

Cách add một website vào danh sách theo dõi:
web_page_monitor_wfv

Web Page Monitor sẽ nằm dưới System Tray khi được thu nhỏ và âm thầm làm việc, ping liên tục tới website đó trong khoảng thời gian bạn đã thiết lập; nó sẽ thông báo cho bạn mỗi khi một site nào đó trong danh sách theo dõi bị down.

Download Web Page Monitor

Kết luận: Một phần mềm khá đơn giản và không phổ thông lắm. 😀


So, what do you think ?