Windows 7 Touch Pack sẽ được ra mắt trong những ngày tới

Microsoft đã xác nhận rằng gói Windows 7 Touch Pack sẽ được cho ra mắt trong những ngày tới cho OEM. Vào tháng 5/2009, Microsoft đã thông báo rằng Windows 7 Touch Pack sẽ mang tới cho người dùng những ứng dụng đa điểm thân thiện và đẹp mắt.

Microsoft Surface Lagoon

Microsoft Surface Lagoon

Touch Pack trên Windows 7 phù hợp với rất nhiều ứng dụng như: Microsoft Blackboard, Microsoft Garden Pond, Microsoft Rebound, Microsoft Surface Globe, Microsoft Surface Collage Microsoft Surface Lagoon.
Sau đây là một số hình ảnh về các ứng dụng công nghệ đa điểm trên Windows 7 của Microsoft.

Microsoft Surface Globe

Microsoft Surface Globe

Microsoft Surface Collage

Microsoft Surface Collage

Microsoft Blackboard

Microsoft Blackboard

Microsoft Rebound

Microsoft Rebound

Microsoft Garden Pond

Microsoft Garden Pond

Theo Microsoft


So, what do you think ?