Windows 8 Marketing

Đoạn comic ngắn hài hước về việc Steve Ballmer đếm số người dùng để bán sản phẩm Windows 8 vừa được ra mắt.

Source JoyofTech.


So, what do you think ?