Xem video chất lượng HD trên YouTube

hd_video

Cách đơn giản để xem video chất lượng cao (HD – High Definition) 720p trên YouTube, cách đơn giản là thêm đoạn &hd=1 vào đằng sau link trên trình duyệt, nó sẽ tự động chuyển sang chế độ high-res widescreen trên trình duyệt của bạn.

Cách thứ 2 đơn giản hơn là nhấn vào biểu tượng HD màu đen trên Player của Youtube là được.
hd_video_youtube

Chú ý: 2 cách trên chỉ áp dụng được khi video đó có hỗ trợ HD. 😉

Hãy xem những đoạn video HD chất lượng cao sau:

Ghostbusters – Trailer

Far Cry 2 “Comparison” Trailer (HD)


Red Alert 3 – Launch Trailer


So, what do you think ?